Miljö- och kvalitetspolicy

 

 

Vi ska följa tillämplig miljölagstiftning och övriga krav.

Vi ska ständigt förbättra vårt miljö- och kvalitetsarbete så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Vi ska producera produkter och tjänster som minskar effekterna av ingreppen på naturen.

Vi ska ta ansvar för kvaliteten i våra produkter och tjänster och vara i nivå med det som kunden efterfrågar.

 

Vi ska ständigt arbeta mot nya miljö- och kvalitetsmål för att uppfylla de förväntningar som kunder och samhället har på oss.

 

Vi ska miljö- och kvalitetsanpassa verksamheten i alla led.

Vårt miljö- och kvalitetssystem omfattar alla affärsområden.

Samtliga uppdrag och kundkontakter ska utföras på ett sätt som gör att varje uppdrag kan tjäna som referens.

Vi ska förse våra kunder med produkter och tjänster som hjälper att styra mot ett ekologiskt samhälle.

 Anders Nordgren
Verkställande direktör
Nordgren Entreprenad AB
2012-04-02